top of page

 

VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Little Things Créations SRL met maatschappelijke zetel te Rue du Wez 31, Vaux-Sur-Sûre 6640 België, geregistreerd als naamloze vennootschap Little Things Créations SRL onder het nummer BE 0777.830.132 hierna te noemen "de verkoper" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website

van de verkoper, hierna te noemen "de koper".

Object

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.  

Het bevel

 

Via de webshop. Er wordt een bevestigingsmail naar u verzonden met de details van uw bestelling, de leveringsmethode en de gekozen betaalmethode.

Bestellingen worden 7 dagen bewaard in afwachting van betaling. Aan het einde van deze periode worden ze automatisch geannuleerd.

Artikelen die op voorraad zijn worden direct na ontvangst van betaling verzonden.

Het is altijd mogelijk om artikelen te kopen die niet op voorraad zijn, dus het zal een aankoop op bestelling zijn met specifieke deadlines volgens de categorieën. De deadlines worden na validatie aan u gecommuniceerd en we doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beleveren.

 

Prijs

 

Little Things Créations SRL is een klein bedrijf dat onderworpen is aan btw. De getoonde prijzen zijn dan ook inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

De prijs is exclusief bezorgkosten die daarna worden berekend op basis van het land en de gekozen bezorgmethode. 

Little Things Créations SRL behoudt zich het recht voor om de op de site weergegeven prijzen te wijzigen.

De prijs van een artikel waarvoor de bestelling is gevalideerd, kan echter in geen geval worden gewijzigd.

VAT

Little Things Créations SRL is een belastingplichtige onderneming en past het huidige Belgische btw-tarief toe.

Betaling

De betaling wordt gevraagd bij validatie van het winkelmandje.

De geaccepteerde betaalmethoden zijn:

-de creditcard via de online winkel deze methode maakt onmiddellijke casi-validatie mogelijk met een beveiligd verwerkingssysteem

 

-bankoverschrijving / offline betaling, deze methode genereert langere vertragingen, de ontvangst van geld varieert van land tot land. De klant is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de overdracht.

Alle bestellingen worden direct na ontvangst van betaling verzonden, met uitzondering van artikelen die niet op voorraad zijn. het is de laatste die uit hun voorraad wordt verzonden.

 

levering/transport

Wij zorgen voor leveringen via Bpost en Mondial Relay. Een verzendbericht wordt naar u verzonden wanneer de goederen worden verzonden. De leveringstarieven zijn de tarieven die voor het lopende jaar gelden voor transportbedrijven. De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering na de verzending van de goederen.

 

De verkoper zorgt ervoor dat zijn producten op een veilige manier worden verpakt om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. In geval van schade veroorzaakt door het transportbedrijf kan de verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld en kan de klant geen vergoeding vragen. Klanten die willen werken met een veiliger transportsysteem dan voorgesteld zoals DHL, CHRONOPOST, dit zal leiden tot een wijziging van de verzendkosten die vervolgens op maat worden berekend op het moment van het verzoek in samenwerking met de nieuwe partner en aan de zijde van de koper alvorens de goederen te verzenden.

Verschillende manieren van veilige levering zijn mogelijk met trackingnummer, maar als u kiest voor niet-beveiligde levering zonder trackingnummer, kan de verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden in geval van verlies van het pakket door de vervoerder.

Teruggave/terugbetaling

U heeft de mogelijkheid om de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren door gebruik te maken van uw herroepingsrecht, op voorwaarde dat ze niet zijn gedragen, gewassen, geretoucheerd en in het algemeen in perfecte staat zijn, geëtiketteerd en bewaard in hun originele verpakking. Bij gebreke hiervan kan het artikel (of artikelen) niet worden teruggenomen, terugbetaald of geruild. Wanneer we het product of de producten in perfecte algemene staat hebben ontvangen en hebben geconstateerd, zullen we deze omruilen of terugbetalen volgens uw verzoek. Retourneren/terugbetalen De retourkosten zijn voor jouw rekening. Retourneren/ruilen: de kosten van retour en nieuwe verzending zijn voor uw rekening.

 

In het geval van een defect bij ontvangst van het product (bijvoorbeeld: losse stropdas, beschadigd product, verkleuring bij het uitpakken) kan de klant een klacht indienen per e-mail naar littlethings.be@gmail.com door op zijn verzoek om fotohulp te drukken. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd met de gegevens die nodig zijn voor de retourzending. Het product wordt omgeruild (of gerepareerd in het geval van sieraden). In dit geval zijn de retourkosten voor rekening van de klant en komen die van verwijzingen voor rekening van Little Things. De juwelen hebben een garantie van 1 jaar, zie het hoofdstuk After-Sales Service en Garantie voor de voorwaarden.

 

Wijziging / Annulering

 

Kopers kunnen bestellingen die nog niet betaald zijn annuleren of wijzigen. Elke betaalde bestelling is daarom gevalideerd en wordt verzonden. De koper moet ervoor zorgen dat hij de bestelling controleert op het moment van de validatie van het winkelmandje vóór de betaling om een eventuele wijziging of annulering door te kunnen voeren.

 

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper bewaard en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper samenwerken, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, mogelijk te maken van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten.

Ten slotte bewaart de verkoper de persoonsgegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper stemt ermee in dat het overschot de informatie waarover hij beschikt niet bekendmaakt aan een ander bedrijf of een ander bedrijf.

De gegevens die door de verkoper worden bijgehouden, kunnen te allen tijde worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.  

Garantie

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent, in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 tot bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek) Code).

In geval van non-conformiteit van een verkocht product, vastgesteld binnen 2 maanden na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte stellen.

Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen reparaties die worden uitgevoerd door "reparateurs" die niet zijn goedgekeurd door de verkoper, leiden tot het vervallen van de garantie.

De factuur of de leveringsbon dienen als garantie en dienen door de consument te worden bewaard en in het origineel te worden geproduceerd.

Indien het product wordt gebruikt voor niet-particuliere doeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.  

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van laatstgenoemde.

Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visueel of geluid is.

Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.  

Geschil

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.

Contact

Little Things Creations SRL

Info en bestellingen: littlethings.be@gmail.com

Telefoon: 0032 484 388 345

 

Elke validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de bovenstaande algemene voorwaarden.

bottom of page